Możesz uzyskać do 7500 zł dofinansowania na swój Blumil.


Kwota dofinansowania: 3000 zł

Aby uzyskać dofinansowanie NFZ należy:

Krok 1

Udać się do Lekarza który wypełnia druk zlecenia określając typ wyrobu medycznego, oraz uzasadnia konieczność jego stosowania przez wpisanie kodu choroby pacjenta. Typ wyrobu medycznego posiada kod P.130 - (wniosek w tym kodzie przysługuje raz na 4 lata.)

Pobierz druk

Krok 2

Wystawione przez lekarza zlecenie musi zostać zatwierdzone w oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia, gdzie pracownik weryfikuje dane pacjenta, sprawdza okres użytkowania poprzedniego wyrobu medycznego. Na poprawny wniosek nadaje unikalny numer.

Sprawdź oddziały NFZ

Krok 3

Tak zatwierdzony wniosek wysyłamy pocztą na adres :

ORTOmedica Katowice
ul. 1-go Maja 51a
40-228 Katowice

Kwota dofinansowania: do 4500 zł.

Aby uzyskać dofinansowanie PFRON należy:

Krok 1

Spełniać następujące wymagania:

  • - Posiadać aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne,
  • - Wynagrodzenie w gospodarstwie domowym w poprzednim kwartale nie może przekroczyć 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę, bądź dla osoby samotnej 65% przeciętnego wynagrodzenia.

Krok 2

Uzyskać wniosek na Dofinansowanie NFZ oraz dostarczyć go do naszej firmy zgodnie z instrukcjami w zakładce „Dofinansowanie NFZ”

Krok 3

Nasza firma przyjmie wniosek do realizacji. Kopia podbitego wniosku wraz z fakturą proforma zostanie wydana pacjentowi w celu złożenia jej z resztą dokumentów w MOPS lub PCPR.

Krok 4

Należy udać się do najbliższej jednostki MOPS lub PCPR i złożyć wniosek o dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego.

Wniosek należy pobrać ze strony internetowej danego ośrodka, odpowiadającego rejonowi zamieszkania pacjenta, bądź odebrać go osobiście.

Przykład wniosku z MOPS Częstochowa

Do wniosku należy dołączyć:

  • - Kopię aktualnego orzeczenie o niepełnosprawności.
  • - Kopię zlecenia wydanego przez NFZ, przyjętego do realizacji w sklepie zaopatrzenia medycznego, posiadającego uprawnienia do sprzedaży danego produktu medycznego.
  • - Fakturę Proforma określającą model sprzętu, oraz wyszczególnienie kwot pokrywanych w ramach środków z NFZ, kwoty limitu oraz kwoty dopłaty przez pacjenta.
  • - W przypadku osoby ubezwłasnowolnionej, orzeczenie o ubezwłasnowolnieniu, oraz dokument wskazujący opiekuna prawnego.

Jeżeli masz wątpliwości lub coś jest dla Ciebie nie jasne odpowiemy na wszystkie pytania. Osoba odpowiedzialna za dofinansowania:

Wiktor Cichecki

Wiktor@ortomedica.pl

Kwota dofinansowania: do 100%.

Jesteś ofiarą wypadku (komunikacyjnego, w pracy, rolnictwie, błędu medycznego) zwróć się o pomoc do Europejskiego Funduszu Pomocy Poszkodowanym Sp. Z o.o. Sp.Komandytowa. Dzięki pomocy Firmy EFPP możesz uzyskać świadczenie pozwalające na zakup wózka Blumil oraz pomoc w uzyskaniu środków na aktywizację zawodową. Ponadto Firma ta oferuję pełną pomoc prawną w uzyskaniu wszelkiego rodzaju świadczeń bez żadnych opłat wstępnych.

Więcej informacji:

Sławomir Urtnowski
s.urtnowski@efpp.com.pl

Pozostałe możliwe formy dofinansowania

W pozostałych instytucjach nie ma jednolitych wytycznych dotyczących przyznawania dofinansowania, osoba ubiegająca się o środki musi zgłosić się do odpowiedniej instytucji i tam uzyskać informacje o wymaganych dokumentach do uzyskania środków. Najczęściej jednak wymagane jest przedstawienie wyceny sprzętu na podstawie Faktury Proforma.

Pozostałe najczęściej wspomagające instytucje:

  • - Środki Fundacji
  • - Środki Stowarzyszeń
  • - Zakład pracy
  • - Zbiórki internetowe

Jeżeli masz wątpliwości lub coś jest dla Ciebie nie jasne odpowiemy na wszystkie pytania. Osoba odpowiedzialna za dofinansowania:

Wiktor Cichecki

Wiktor@ortomedica.pl


Źródła: MOPS Częstochowa, NIL, NFZ Łódź, Prawo Sejm