Informacje o użytkowaniu i gwarancji

Pojazdy Blumil nie wymagają wymiany oleju, regularnych przeglądów oraz wypełniania karty gwarancyjnej. Do obowiązków użytkownika należy systematyczne ładowanie akumulatora, kontrolowanie ciśnienia w oponach, użytkowanie tylko w odpowiednich warunkach atmosferycznych.

Informacje szczegółowe

- Towar musi być zapakowany w sposób umożliwiający bezpieczny transport do serwisu. Najlepiej w oryginalnym opakowaniu.
- Zgłaszany towar powinien być kompletny, włączając w to akcesoria mające wpływ na funkcjonalność sprzętu lub mogące być jedną z przyczyn nieprawidłowego funkcjonowania sprzętu.
- W powyższym zgłoszeniu należy określić tryb reklamacji, z jakiego chcesz skorzystać - gwarancja lub niezgodność towaru z umową.
- W przypadku zgłoszenia tytułem gwarancji, wymagane jest dołączenie kserokopii faktury lub paragonu, oryginalnej karty gwarancyjnej (jeśli produkt taką posiada) oraz szczegółowego opisu usterki, wraz z informacją o okolicznościach jej występowania.
- Czas rozpatrzenia reklamacji do 14 dni

Procedura gwarancyjna

1. Zgłoś reklamację towaru mailowo: info@blumil.pl
2. W tytule wiadomości wpisz „Reklamacja urządzania „model”” )
3. W treści wiadomości wpisz Adres odbioru przesyłki i dogodną porę. ( nasza firma zamówi kuriera, który bezpośrednio pod wskazanym adresem odbierze paczkę )
4. Przygotuj przesyłkę zapoznając się wcześniej z informacjami szczegółowymi zamieszczonymi poniżej
5. Czekaj na przesyłkę zwrotną